Sprawy rodzinne Elbląg

Dobro dzieci jest w Polsce chronione przez przepisy prawne oraz odpowiednie instytucje. W sytuacjach, w których jest to wymagane, sięga się m.in. po instytucje ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej. W jakiej sytuacji Sąd może orzekać o podjęciu nadzwyczajnych działań, mających chronić małoletnich i jakie przesłanki muszą być spełnione, żeby do tego doszło? Zaczniemy od tego, że

Czytaj więcej
Chcę odzyskać prawo jazdy

W wielu przypadkach zdarza się, że w razie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia Sąd obok kary głównej orzeka dodatkowo wobec sprawcy środek karny w postaci np. zakazu prowadzenia określonych pojazdów. Środek taki, w razie jego wymierzenia, obejmuje przy tym zazwyczaj wszystkie kategorie pojazdów, w tym te do których prowadzenia uprawniony był wcześniej sprawca danego przestępstwa lub wykroczenia.

Czytaj więcej
Dobry prawnik od rozwodów Elbląg

Po orzeczeniu przez Sąd rozwodu ludzie często nie wiedzą, że mogą zasadniczo powrócić do swojego wcześniejszego nazwiska, które posiadali oni przed rozwiązaniem ich małżeństwa. Sprawa ta jest bardzo prosta. Jaki jest termin na powrót do naszego wcześniejszego nazwiska? Ustawodawca polski przyznał bowiem rozwiedzionemu małżonkowi możliwość powrotu do swojego wcześniejszego nazwiska w terminie 3 miesięcy od dnia

Czytaj więcej
Pomoc rozwody Elbląg

Rozwód stanowi bardzo trudny okres w życiu każdego z małżonków. Sprawy rozwodowe są przy tym niekiedy bardzo ciężkie i skomplikowane. W takim przypadku decydując się na założenie sprawy o rozwiązanie małżeństwa, warto więc zadać sobie najpierw pytanie czy w Naszej sytuacji zachodzą przesłanki do orzeczenia na Naszą rzecz przez Sąd rozwodu? Mając na uwadze powyższe należy

Czytaj więcej
Adwokat Elbląg

Bardzo miło nam jest Państwa poinformować, że w miesiącu listopadzie 2023 r., nakładem wydawnictwa Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu, ukazała się monografia naukowa pt. “Rola samorządu terytorialnego w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego. Wybrane aspekty”, pod redakcją K. Olszwskiej, K. Sidorkiewicza, K. Starańczaka i P. Uziębło. W ramach publikacji znalazł się artykuł naukowy dr. Pawła Kardasza, założyciela Naszej

Czytaj więcej
Co zrobić sąsiad zalewa mieszkanie

Relacje pomiędzy sąsiadami, co do zasady powinny układać się poprawnie. Sąsiedzi powinno bowiem sobie wzajemnie pomagać oraz być wyczuleni na potrzeby i prośby drugiego człowieka. Niekiedy zdarza się jednak, że pomimo wielokrotnych napomnień o np. naprawienie odpływu w łazience lub dokonania innych stosownych napraw, sąsiad z góry nic sobie nie robi z naszych żądań i dalej

Czytaj więcej
Odzyskiwanie pieniędzy z subkont ZUS OFE Elbląg Gdańsk

Subkonto stanowi część indywidualnego konta ubezpieczonego w ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakłada subkonta dla wszystkich osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r. jeżeli są oni członkami Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE). Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakłada również subkonta dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1968 r. i innych osób. Przystąpienie

Czytaj więcej
Prawnik od spraw rodzinnych Elbląg

Powszechnie uważa się, że prawo do kontaktów z dzieckiem zarezerwowane jest tylko i wyłącznie dla rodziców. Jest to pogląd niezmiernie błędny. Wypada bowiem zauważyć, że zgodnie z treścią art. 1136 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego uprawnienie do utrzymywania kontaktów z dzieckiem przysługuje również jego rodzeństwu, powinowatym w linii prostej (np. ojczym i macocha), dziadkom dziecka oraz innym

Czytaj więcej
Kancelaria Prawo Spadkowe Elbląg Gdańsk

Niegodność dziedziczenia stanowi narzędzie prawa cywilnego. Ten instrument prawny może być stosowany w przypadkach szczególnie wskazanych w przepisach – Kodeksu cywilnego, które dotyczą spadku. Za niegodnego dziedziczenia, zgodnie z art. 928 k.c., może być uznany: spadkobierca, który dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; spadkobierca, który podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu

Czytaj więcej
Adwokat sprawy medyczne

Zgodnie z art. 47 Konstytucji RP każdy pacjent ma prawo decydowania o swoim życiu osobistym. Z uprawnienia tego wynika w szczególności prawo pacjenta do wyraża zgody na udzielenie mu świadczenia zdrowotnego, a w szczególności podjęcie leczenia oraz przeprowadzenia wobec niego badania przez osobę wykonującą zawód medyczny. Zgoda ta powinna jednak odpowiadać pewnym wymogom prawnym. Warunki te

Czytaj więcej