Kancelaria Prawo Spadkowe Elbląg Gdańsk

Niegodność dziedziczenia stanowi narzędzie prawa cywilnego. Ten instrument prawny może być stosowany w przypadkach szczególnie wskazanych w przepisach – Kodeksu cywilnego, które dotyczą spadku. Za niegodnego dziedziczenia, zgodnie z art. 928 k.c., może być uznany: spadkobierca, który dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; spadkobierca, który podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu

Czytaj więcej
Adwokat sprawy medyczne

Zgodnie z art. 47 Konstytucji RP każdy pacjent ma prawo decydowania o swoim życiu osobistym. Z uprawnienia tego wynika w szczególności prawo pacjenta do wyraża zgody na udzielenie mu świadczenia zdrowotnego, a w szczególności podjęcie leczenia oraz przeprowadzenia wobec niego badania przez osobę wykonującą zawód medyczny. Zgoda ta powinna jednak odpowiadać pewnym wymogom prawnym. Warunki te

Czytaj więcej
Pomoc przy zakładaniu przychodni

Obecnie działalność związana z szeroko rozumianą ochroną zdrowia może być prowadzona w różnych postaciach. Jedną z takich form jest prowadzenie indywidualnych praktyk lekarskich lub dentystycznych. Zasady dotyczące wykonywania tej działalności można odnaleźć w ramach przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. tj. z 2022 r. poz. 1731

Czytaj więcej
Skuteczny prawnik od ściągania długów

Okres obecnego roku stanowił niezwykłe wyzwanie nie tylko dla zwykłych obywateli, ale także dla przedsiębiorców. Jeżeli znalazłeś się na niniejszej stronie domniemamy, że z dużym prawdopodobieństwem nie wszedłeś tutaj bez przyczyny. Najprawdopodobniej masz bowiem problem ze skutecznym ściągnięciem długu od swojego kontrahenta. Taka sytuacja nie jest na pewno komfortowa. W wielu przypadkach przedłużający się brak płatności

Czytaj więcej
Przywrócenie władzy rodzicielskiej Elbląg Gdańsk

Dobro dzieci stanowi najistotniejszą wartość w każdym rozwiniętym społeczeństwie. Nie inaczej jest w Polsce gdzie dzieci chronione są przez różne instytucje państwowe oraz odpowiednie regulacje prawne. Jednymi z unormowań chroniącymi dzieci w naszym kraju są instytucje ograniczenia oraz pozbawienia władzy rodzicielskiej. W niniejszym artykule dowiedzą się Państwo co to jest władza rodzicielska. Kiedy sąd może ograniczyć,

Czytaj więcej
Kancelaria frankowa Elbląg Gdańsk

Od kilku lat kredyty frankowe nastręczają wiele stresu osobom, które zdecydowały się na zaciągnięcie zobowiązania w takiej walucie. Z tego powodu kredyty te stanowią przedmiot ożywionej dyskusji przedstawicieli zawodów prawniczych. Od lat pojawiają się również bardzo korzystne krajowe, jak i unijne orzeczenia w zakresie kredytów frankowych, które dają kredytobiorcom coraz skuteczniejsze narzędzia do walki z Bankami.

Czytaj więcej
Skuteczny prawnik kredyty frankowe

Pomiędzy zawodem radcy prawnego a adwokata można zasadniczo postawić znak równości. Oznacza, to że profesje te łączy naprawdę wiele. Natomiast różnice pomiędzy tymi zawodami są stosunkowo nikłe. W zasadzie współcześnie podstawową różnicę pomiędzy tymi dwoma zawodami stanowi to, że radcowie prawni mogą wykonywać swój zawód w oparciu o umowę o pracę. W przeciwieństwie do adwokatów, na

Czytaj więcej
Oddłużanie Elbląg Gdańsk

Każdy z nas mierzy się z sytuacjami, które go przerastają i przejmują kontrolę nad jego życiem. Do najczęstszych tego typu wyzwań należą nawarstwiające się problemy finansowe. Wpadnięcie w spirale długów może pociągnąć za sobą liczne rodzinne i życiowe dramaty. Czy polskie prawo daje dłużnikowi jakąś drogę wyjścia z takiej sytuacji? Odpowiedź brzmi: Tak. Będąc konsumentem zasadniczo

Czytaj więcej
Alimenty Elbląg Gdańsk

Rozwód to bardzo trudny czas zarówno dla rodziców, jak i ich pociech. Wydarzeniu temu towarzyszy ogromne obciążenie emocjonalne, a wszystko dodatkowo jeszcze komplikują kwestie natury finansowej. Ustanie małżeństwa wiąże się bowiem z powstaniem obowiązku alimentacyjnego, który w wielu przypadkach staje się przedmiotem sporów pomiędzy byłymi małżonkami. Nie pomaga też fakt, że wokół analizowanego świadczenia narosło całe

Czytaj więcej
Skuteczny prawnik alimenty

Byli małżonkowie często zadają sobie pytanie czy zawarcie przez nich nowego związku małżeńskiego może wpłynąć w jakikolwiek sposób na wysokość orzeczonego względem ich małoletnich dzieci obowiązku alimentacyjnego? Uzyskanie odpowiedzi na to pytanie jest dla nich dość ważne, ponieważ z jednej strony każdy z rozwiedzionych małżonków zazwyczaj po jakimś czasie chce ukształtować sobie na nowo własne życie

Czytaj więcej