Adwokat Elbląg

Bardzo miło nam jest Państwa poinformować, że w miesiącu listopadzie 2023 r., nakładem wydawnictwa Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu, ukazała się monografia naukowa pt. “Rola samorządu terytorialnego w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego. Wybrane aspekty”, pod redakcją K. Olszwskiej, K. Sidorkiewicza, K. Starańczaka i P. Uziębło. W ramach publikacji znalazł się artykuł naukowy dr. Pawła Kardasza, założyciela Naszej

Czytaj więcej
Co zrobić sąsiad zalewa mieszkanie

Relacje pomiędzy sąsiadami, co do zasady powinny układać się poprawnie. Sąsiedzi powinno bowiem sobie wzajemnie pomagać oraz być wyczuleni na potrzeby i prośby drugiego człowieka. Niekiedy zdarza się jednak, że pomimo wielokrotnych napomnień o np. naprawienie odpływu w łazience lub dokonania innych stosownych napraw, sąsiad z góry nic sobie nie robi z naszych żądań i dalej

Czytaj więcej
Odzyskiwanie pieniędzy z subkont ZUS OFE Elbląg Gdańsk

Subkonto stanowi część indywidualnego konta ubezpieczonego w ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakłada subkonta dla wszystkich osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r. jeżeli są oni członkami Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE). Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakłada również subkonta dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1968 r. i innych osób. Przystąpienie

Czytaj więcej
Prawnik od spraw rodzinnych Elbląg

Powszechnie uważa się, że prawo do kontaktów z dzieckiem zarezerwowane jest tylko i wyłącznie dla rodziców. Jest to pogląd niezmiernie błędny. Wypada bowiem zauważyć, że zgodnie z treścią art. 1136 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego uprawnienie do utrzymywania kontaktów z dzieckiem przysługuje również jego rodzeństwu, powinowatym w linii prostej (np. ojczym i macocha), dziadkom dziecka oraz innym

Czytaj więcej
Kancelaria Prawo Spadkowe Elbląg Gdańsk

Niegodność dziedziczenia stanowi narzędzie prawa cywilnego. Ten instrument prawny może być stosowany w przypadkach szczególnie wskazanych w przepisach – Kodeksu cywilnego, które dotyczą spadku. Za niegodnego dziedziczenia, zgodnie z art. 928 k.c., może być uznany: spadkobierca, który dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; spadkobierca, który podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu

Czytaj więcej
Adwokat sprawy medyczne

Zgodnie z art. 47 Konstytucji RP każdy pacjent ma prawo decydowania o swoim życiu osobistym. Z uprawnienia tego wynika w szczególności prawo pacjenta do wyraża zgody na udzielenie mu świadczenia zdrowotnego, a w szczególności podjęcie leczenia oraz przeprowadzenia wobec niego badania przez osobę wykonującą zawód medyczny. Zgoda ta powinna jednak odpowiadać pewnym wymogom prawnym. Warunki te

Czytaj więcej
Pomoc przy zakładaniu przychodni

Obecnie działalność związana z szeroko rozumianą ochroną zdrowia może być prowadzona w różnych postaciach. Jedną z takich form jest prowadzenie indywidualnych praktyk lekarskich lub dentystycznych. Zasady dotyczące wykonywania tej działalności można odnaleźć w ramach przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. tj. z 2022 r. poz. 1731

Czytaj więcej
Skuteczny prawnik od ściągania długów

Okres obecnego roku stanowił niezwykłe wyzwanie nie tylko dla zwykłych obywateli, ale także dla przedsiębiorców. Jeżeli znalazłeś się na niniejszej stronie domniemamy, że z dużym prawdopodobieństwem nie wszedłeś tutaj bez przyczyny. Najprawdopodobniej masz bowiem problem ze skutecznym ściągnięciem długu od swojego kontrahenta. Taka sytuacja nie jest na pewno komfortowa. W wielu przypadkach przedłużający się brak płatności

Czytaj więcej
Przywrócenie władzy rodzicielskiej Elbląg Gdańsk

Dobro dzieci stanowi najistotniejszą wartość w każdym rozwiniętym społeczeństwie. Nie inaczej jest w Polsce gdzie dzieci chronione są przez różne instytucje państwowe oraz odpowiednie regulacje prawne. Jednymi z unormowań chroniącymi dzieci w naszym kraju są instytucje ograniczenia oraz pozbawienia władzy rodzicielskiej. W niniejszym artykule dowiedzą się Państwo co to jest władza rodzicielska. Kiedy sąd może ograniczyć,

Czytaj więcej
Kancelaria frankowa Elbląg Gdańsk

Od kilku lat kredyty frankowe nastręczają wiele stresu osobom, które zdecydowały się na zaciągnięcie zobowiązania w takiej walucie. Z tego powodu kredyty te stanowią przedmiot ożywionej dyskusji przedstawicieli zawodów prawniczych. Od lat pojawiają się również bardzo korzystne krajowe, jak i unijne orzeczenia w zakresie kredytów frankowych, które dają kredytobiorcom coraz skuteczniejsze narzędzia do walki z Bankami.

Czytaj więcej