Gdask4-min
20210813_125942-min

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria udziela porad prawnych i biznesowych, a także reprezentuje Klientów przed sądem i innymi organami państwowymi. Świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, różnorodnych podmiotów sektora publicznego, jak również małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Dr Paweł Kardasz wykonuje zawód radcy prawnego oraz wykładowcy akademickiego (adiunkta, doktora nauk prawnych) w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Zajmuje się doradztwem prawnym, a także sporządzaniem niezbędnych pism procesowych, wniosków, pozwów i środków odwoławczych. Kancelaria specjalizuje się w:

 • Prawie cywilnym;
 • Prawie medycznym;
 • Prawie rodzinnym i spadkowym;
 • Prawie pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • Prawie administracyjnym i budowlanym;
 • Prawie bankowym;
 • Prawie e-commerce i ochrony danych osobowych (tzn. RODO);
 • Prawie własności intelektualnej i prawie autorskim;
 • Prawie handlowym i korporacyjnym;
 • Prawie zamówień publicznych;
 • Prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym;
 • Prawie samorządu terytorialnego;
 • Prawie wykroczeń.

Kancelaria reprezentuje Klientów zarówno na etapie działań przedsądowych, w mediacjach i postępowaniach sądowych, jak i podczas postępowań egzekucyjnych. Udziela porad prawnych stacjonarnie na terenie Elbląga. Prowadzi również konsultacje telefonicznie oraz on-line.

images

Sprawy o odszkodowanie od ubezpieczyciela (sprawy powypadkowe)

Kancelaria obsługuje w sposób całościowy sprawy ubezpieczeniowe przeciwko sprawcom lub ubezpieczycielom o zasądzenie (lub podwyższenie) odszkodowania, zadośćuczynienia i rent na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych (samochodowych), w tym także sprawy o przyznanie (lub podwyższenie) wymienionych roszczeń na rzecz członków najbliższej rodziny poszkodowanego.

Kancelaria zapewnia także gruntowną pomoc prawną w celu uzyskania od sprawcy lub ubezpieczyciela pełnego odszkodowania za zniszczenie lub uszkodzenie w wyniku wypadku komunikacyjnego pojazdu (samochodu, motocykla itd.).

Ochrona prawna lekarzy i pacjentów (sprawy medyczne)

Kancelaria udziela pełnego wsparcia prawnego i procesowego zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów w obrębie prawa medycznego, w szczególności w sprawach o: błędy medyczne, szkody prenatalne, zakażenia szpitalne, brak lub przekroczenie zgody pacjenta na udzielenie świadczenia medycznego, naruszenie tajemnicy lekarskiej oraz inne zaniedbania lekarzy, pielęgniarek, położnych lub szpitala powstałe w procesie leczenia. Kancelaria pomaga lekarzom lub pacjentom m. in. w postępowaniach przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. 

Kancelaria do spraw przeciwko Bankom (kredyty frankowe)

Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną dla Frankowiczów w sprawach z zakresu prawa bankowego o odfrankowanie kredytu zaciągniętego we franku szwajcarskim lub jego unieważnienie. Kancelaria doradza także Klientom w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Sprawy pracownicze i sprawy przed ZUS lub KRUS o przyznanie lub weryfikację prawa do emerytury, renty, zasiłków

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego w obrębie prawa pracy, przede wszystkim w zakresie sprawach związanych z roszczeniami pracowników za niezgodne  z prawem zakończeniem stosunku pracy przez pracodawcę (np. o odszkodowanie). Kancelaria przygotowuje i modyfikuje także umowy o pracę, dokumenty związane z zakończeniem stosunku pracy, umowy o zakazie konkurencji oraz umowy o zachowanie poufności.

Kancelaria zajmuje się także świadczeniem kompleksowej pomocy prawnej w sporach z ZUS i KRUS w sprawach o przyznanie lub weryfikację prawa do emerytury, renty, zasiłków  (m. in. chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego) oraz innych świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych. 

Sprawy administracyjne i budowlane (legalizacja samowoli budowlanej)

Kancelaria świadczy usługi poradnictwa prawnego w sprawach administracyjnych m. in. w zakresie postępowań objętych prawem wodnym, ochrony przyrody i środowiska. Kancelaria specjalizuje się również w sprawach objętych przepisami prawa budowlanego, w tym przede wszystkim w sprawach prowadzonych przez PINB, WINB, WSA i NSA o legalizację samowoli budowlanej. 

Sprawy rodzinne i spadkowe

Kancelaria zajmuje się udzielaniem pomocy prawnej w sprawach rodzinnych o rozwód, separację, ustalenie lub zmianę sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej oraz realizowania prawa do kontaktu, a także sprawami alimentacyjnymi pomiędzy rodzicami i dziećmi. Kancelaria świadczy również usługi poradnictwa prawnego w obrębie prawa spadkowego m. in. w zakresie spraw o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym, o dokonanie działu spadku, o zabezpieczenie spadku i sporządzenie spisu inwentarza oraz o zachowek. Na prośbę osoby zainteresowanej Kancelaria udziela także Klientom wsparcia prawnego przy sporządzeniu zgodnego z przepisami prawa (pełnoprawnego) testamentu.

Doraźne doradztwo prawne dla firm. Stała obsługa prawna przedsiębiorstw, stowarzyszeń, fundacji oraz jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów)

Kancelaria zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług doradztwa prawnego z zakresu prawa handlowego i korporacyjnego na rzecz przedsiębiorców, począwszy od doradztwa w wyborze odpowiedniej formy prawnej, poprzez procedurę rejestracyjną przed właściwymi organami rejestrowymi (przygotowywanie wymaganych dokumentów), obsługę prawną przedsiębiorców (w tym zgromadzeń wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy), aż po procedurę związaną z upadłością, restrukturyzacją lub likwidacją przedsiębiorcy i/lub spółki. Kancelaria zajmuje się również negocjowaniem w imieniu przedsiębiorców umów (handlowych, gospodarczych oraz cywilnych), przygotowywaniem dokumentacji korporacyjnej oraz windykacją na rzecz przedsiębiorców należności pieniężnych powstałych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kancelaria posiada także bogate doświadczenie w obrębie świadczenia usług stałej lub doraźnej pomocy prawnej dla różnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności na rzecz samorządów gminnych (m. in. weryfikacja aktów prawa miejscowego, uchwał i zarządzeń wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego, reprezentacja samorządu przed Sądami, obsługa gminnych jednostek organizacyjnych, wdrażanie zasad RODO w administracji, poradnictwo w zakresie prowadzenia przetargów publicznych). 

Kancelaria udziela porad prawnych stacjonarnie na terenie miasta Elbląga, a także telefonicznie oraz on-line (za pośrednictwem Skype lub Whatsapp).

Serdecznie zapraszam do korzystania z Naszych usług!

Z radcą prawnym raźniej!

Kompleksowa wiedza

Kreatywność

Rozwiązywanie problemów

Upór w działaniu

Profesjonalizm