Awaria podczas doręczenia

Z wielką przyjemnością informuję, że właśnie ukazał się artykuł naukowy pt. “Skutki prawne awarii środków technicznych lub sieci teleinformatycznej, za pomocą której wnoszone jest do organu podanie w postaci elektronicznej oraz skutki prawne błędu w transmisji danych e-podania. Uwagi na płaszczyźnie ogólnego postępowania administracyjnego”, którego jestem współautorem. Przedstawiona powyżej publikacja dotyczy, dotychczas mało poruszanej w orzecznictwie

Czytaj więcej