Spadek kancelaria Elbląg

Jakie skutki wywiera zrzeczenie się dziedziczenia?

Zrzekłeś się dziedziczenia po spadkodawcy? Chcesz się dowiedzieć jakie skutki ta czynność wywołała? Jeżeli tak, ten artykuł jest dla Ciebie. W ramach jego treści wyjaśnimy Ci czym jest zrzeczenie się dziedziczenia, w jaki sposób możemy zrzec się dziedziczenia po osobie żyjącej oraz jakie skutki wywołuje czynność zrzeczenia się dziedziczenia w prawie polskim.

Zrzeczenie się dziedziczenia – uwagi ogólne

Przede wszystkim należy wskazać, że umowa o spadek po osobie żyjącej jest nieważna. Wyjątek od tej reguły stanowi umowa o zrzeczenie się dziedziczenia. Jest to kontrakt w wyniku którego zawarcia możemy zrzec się dziedziczenia ustawowego po żyjącym jeszcze spadkodawcy (np. rodzicu). W ramach takiej umowy możemy zrzec się dziedziczenia po spadkodawcy także w sposób ograniczony tj. zrezygnować tylko z prawa do ewentualnego zachowku w całości lub w części po nim. Umowa zrzeczenia się dziedziczenia może być także zawarta po warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Warunkiem takim może być np. powołanie dane innej osoby do dziedziczenia po spadkodawcy, jeżeli osoba ta będzie faktycznie dziedziczyć po spadkodawcy.

Forma potrzebna do zawarcia umowy zrzeczenia się dziedziczenia

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia może być zawarta wyłącznie za życia spadkodawcy. Kontrakt taki zawiera się, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego. Umowa ta może być zasadniczo zawarta także za pośrednictwem pełnomocnika.

Jakie skutki wywiera umowa o zrzeczenie się dziedziczenia?

Zawarcie umowy o zrzeczenie się dziedziczenia w podstawowym wariancie powoduje to, iż dany spadkobierca traktowany jest jakby nie dożył otwarcia spadku. Czyli po prostu taki spadkobierca po zawarciu takiej umowy nie dziedziczy po danym spadkodawcy. Taki spadkobierca traci również możliwość uzyskania zachowku, a także innych korzyści – jako spadkobierca ustawowy – po spadkodawcy. W dalszym ciągu może on jednak dziedziczyć po danym spadkodawcy z innej podstawy tj. testamentu. Może on również otrzymać ze spadku zapis itd. Umowa ta nie pozbawia bowiem danego spadkobiercy w całości zdolności dziedziczenia. Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje zstępnych (m. in. dzieci) zrzekającego się, chyba że w umowie o zrzeczenie się dziedziczenia zadecydowano inaczej.

Czy można uchylić umowę o zrzeczenie się dziedziczenia?

Tak. Umowę o zrzeczenie się dziedziczenia można cofnąć. Zawarcie takiej umowy wymaga zachowania pod rygorem nieważności formy aktu notarialnego. Zasadniczo taka umowa nie może być zawarta po śmierci spadkodawcy.

Każda sytuacja jest inna. Zanim zdecydujesz się na zrzeczenie się dziedziczenia po spadkodawcy warto jest najpierw zasięgnąć w tym zakresie fachowej porady prawnej np. u radcy prawnego. Profesjonalny pełnomocnik wytłumaczy Ci twoją obecną sytuację i podpowie co należy zrobić w Twojej sprawie. Odradza się więc działanie w sprawach spadkowych na własną rękę.

Nasza Kancelaria udziela profesjonalnych porad prawnych w sprawach spadkowych, w tym m.in. o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, o zachowek lub o uchylenie się od skutków niezłożenia w terminie oświadczeń o odrzucenia spadku. W sprawach tych zajmujemy się reprezentacją Klientów przed sądami spadkowymi, w mediacjach oraz innymi podmiotami. Zapraszamy Państwa do kontaktu oraz skorzystania z usług Kancelarii.

Kancelaria ds. spadkowych – tel.: +48 507 041 837.