Dobry prawnik od rozwodów Elbląg

Zmiana nazwiska po rozwodzie – w jakim terminie?

Po orzeczeniu przez Sąd rozwodu ludzie często nie wiedzą, że mogą zasadniczo powrócić do swojego wcześniejszego nazwiska, które posiadali oni przed rozwiązaniem ich małżeństwa. Sprawa ta jest bardzo prosta.

Jaki jest termin na powrót do naszego wcześniejszego nazwiska?

Ustawodawca polski przyznał bowiem rozwiedzionemu małżonkowi możliwość powrotu do swojego wcześniejszego nazwiska w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Wskazany termin jest zawity. Co oznacza, że nie można go przedłużyć, ani skrócić.

Do kogo złożyć wniosek o powrót do naszego wcześniejszego nazwiska?

W celu powrotu do wcześniejszego nazwiska rozwiedziony małżonek musi złożyć do kierownika USC lub przed konsulem odpowiednie oświadczenie. Do oświadczenia trzeba dołączyć stosowne dokumenty np. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Wniosek można złożyć w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce lub jeżeli przebywamy zagranicą w polskim konsulacie.

Co się stanie jeżeli upłynie termin pozwalający Nam na powrót do wcześniejszego nazwiska z art. 59 k.r.i.o.?

Po upływie wyżej wskazanego 3-miesięcznego terminu rozwiedziony małżonek może żądać powrotu do wcześniejszego nazwiska wyłącznie w trybie administracyjnym.

Wypada jednak zaznaczyć, że każda sprawa jest inna pod kątem prawnym i faktycznym. Doradza się zatem, jeżeli nie są Państwo do końca zorientowani w Państwa sytuacji, uzyskanie w tym zakresie wcześniejszej odpowiedniej konsultacji prawnej. Konsultacja taka rozwieje zapewne wszelkie Państwa wątpliwości.

Nasza Kancelaria udziela porad prawnych w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa rodzinnego, w tym w sprawach o rozwód. Na życzenie Klienta sporządzamy odpowiednie pozwy (w tym o rozwód), wnioski, środki zaskarżenia oraz inne niezbędne pisma procesowe. Zajmujemy się również reprezentowaniem małżonków przed Sądem, w mediacjach oraz przed innymi podmiotami. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Kancelaria ds. rozwodowych – tel.: +48 507 041 837.