dr Paweł Kardasz

Doktor nauk prawnych, radca prawny oraz wykładowca akademicki (adiunkt, dr, Ph.D.) w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

Od 2021 r. pełni funkcję członka Komisji ds. Legal Tech przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie handlowym, prawie pracy, prawie administracyjnym, w tym prawie administracyjnym procesowym, prawie ubezpieczeń społecznych oraz prawie budowlanym. Posiada także doświadczenie w zakresie spraw związanych z Ochroną Danych Osobowych (RODO).

Prywatnie interesuje się również tematyką związaną z prawem nowych technologii oraz zagadnieniami dotyczącymi e-administracji.

Autor licznych publikacji naukowych. Współautor monografii akademickich m. in. komentarza do Kodeksu postępowania administracyjnego oraz podręcznika dla studentów do nauki ogólnego postępowania administracyjnego. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czynny uczestnik wielu międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych.

Biegle włada językiem angielskim.

images