Zasady współpracy

Kancelaria zapewnia rzetelną, opartą o wiedzę i doświadczenie oraz przejrzystą współpracę z Klientem.

W zależności od preferencji oraz mając na uwadze wygodę Klienta, oferujemy poniższe metody rozliczania wynagrodzenia za usługi świadczone przez Kancelarię:

  • Wynagrodzenie kwotowe – taka forma wynagrodzenia proponowana jest Klientom, którzy zwracają się do Kancelarii ze sprawami typowymi (np. rozwód, analiza umowy kredytowej, pozwy o zapłatę, sprawy o przyznanie lub weryfikację prawa do emerytury lub renty itd.). W takim systemie rozliczenia wysokość należnego Kancelarii wynagrodzenia określana jest przede wszystkim w oparciu o kryterium szacowanego nakład czasu pracy oraz stopnia skomplikowania danej sprawy.
  • Wynagrodzenie godzinowe – omawiana forma wynagrodzenia proponowana jest Klientom którzy chcą rozpocząć współpracę z Kancelarią, lecz bez zaciągania stałego zobowiązania, a także w sprawach o bardzo dużym stopniu skomplikowania, gdzie nie jest możliwe z góry ustalenie liczby godzin potrzebnych na ich zakończenie. W podanym systemie rozliczenia wysokość należnego Kancelarii wynagrodzenia określana jest w oparciu o ilość przepracowanych godzin, pomnożoną przez umówioną stawkę godzinową.
  • Wynagrodzenie ryczałtowe z limitem godzin – taka forma wynagrodzenia proponowana jest Klientom, którzy chcą rozpocząć stałą współpracę z Kancelarią, w szczególności w zakresie bieżącego doradztwa prawnego lub prowadzenia określonej kategorii spraw. Wymieniona forma rozliczania wynagrodzenia rekomendowana jest przede wszystkim przedsiębiorcom, a także jednostkom szeroko rozumianego sektora publicznego. W ramach tego systemu rozliczenia należne Kancelarii wynagrodzenie określane jest w oparciu o ustaloną kwotę stałego wynagrodzenia miesięcznego, w granicach ustalonego limitu godzin, a w przypadku jego przekroczenia, z rozliczeniem według umówionej stawki godzinowej.
  • Wynagrodzenie ryczałtowe bez limitu godzin – omawiana forma wynagrodzenia adresowana jest do Klientów, których interesuje nawiązanie stałej, kompleksowej i nieograniczonej limitem godzin współpracy z Kancelarią w obrębie bieżącego doradztwa prawnego lub prowadzenia określonej kategorii spraw. Wybór tej formy rozliczania wynagrodzenia zalecany jest w szczególności przedsiębiorcom oraz jednostkom szeroko rozumianego sektora publicznego. W zakresie opisywanego systemu rozliczenia należne Kancelarii wynagrodzenie określane jest w oparciu o ustaloną miesięczną stawkę za wykonanie ustalonego w umowie zakresu usług.

Jako dodatkowy element wynagrodzenia Kancelaria stosuje system tzw. Prowizji od wyniku (success fee).

Nawiązanie współpracy z Kancelarią możliwe jest, w zależności od wybranego przez Klienta modelu rozliczania wynagrodzenia, w oparciu o umowę zlecenia lub umowę stałej obsługi prawnej.

Powyżej zaproponowane sposoby rozliczeń nie stoją na przeszkodzie w indywidualnym ustaleniu należnego Kancelarii wynagrodzenia, zgodnie z propozycją Klienta. W tym celu prosimy o kontakt z Kancelarią.