SzkoleniaNA+

Zgodnie z rzymską paremią adulescentia est tempus discendi, sed nulla aetas sera est ad discendum: młodość jest czasem zdobywania umiejętności, jednak żaden wiek nie jest zbyt późny do podjęcia nauki oraz zdobywania nowej wiedzy. Wychodząc więc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Kancelaria oferuje możliwość organizacji i przeprowadzania szkoleń, zarówno stacjonarnych, jak i on-line, z wybranych przez Państwa dziedzin prawa.

W trakcie szkoleń zapewniamy wysoką wiedzę i doświadczenie oraz nieskazitelną kulturę osobistą osób je przeprowadzających. Zapewniamy także dobór wykładowców, odpowiednio do wyselekcjonowanej tematyki szkolenia.

Obecnie Kancelaria prowadzi szkolenia w zakresie następującej tematyki:

 1. Nowe zasady dotyczące doręczania pism i wnoszenia podań w formie dokumentu elektronicznego w ogólnym postępowaniu administracyjnym – czyli nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 1.07.2021 r. (czas trwania szkolenia ok. 3 h),
 2. Ochrona danych osobowych przy doręczaniu pism oraz wnoszeniu podań do organów administracji publicznej w ogólnym postępowaniu administracyjnym (czas trwania szkolenia ok. 3 h),
 3. Skargi, wnioski i petycje w ogólnym postępowaniu administracyjnym – czyli skuteczne narzędzie każdego obywatela do podjęcia dialogu z władzą publiczną (czas trwania szkolenia ok. 3 h),
 4. Istota i rola zasad ogólnych KPA w pracy urzędnika państwowego (czas trwania szkolenia ok. 3 h),
 5. Zasady poprawnego konstruowania decyzji i postanowień administracyjnych (czas trwania szkolenia ok. 2h),
 6. Zasady naprawienia wad nieistotnych decyzji i postanowień administracyjnych (czas trwania szkolenia ok. 2 h),
 7. Zasady poprawnego konstruowania odwołań i zażaleń w postępowaniu administracyjnym (czas trwania szkolenia ok. 3 h),
 8. Zasady poprawnego konstruowania skargi do WSA oraz skargi kasacyjnej do NSA (czas trwania szkolenia ok. 4 h),
 9. Nadzwyczajne środki zaskarżania decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym (czas trwania szkolenia ok. 2 h),
 10. Kilka słów na temat kredytów frankowych – geneza, środki prawne walki z bankiem, analiza orzecznicza (czas trwania szkolenia ok. 2 h),
 11. Podstawy prawa medycznego dla lekarzy (czas trwania szkolenia ok. 6 h),
 12. Podstawy prawa medycznego dla pielęgniarek i położnych (czas trwania szkolenia ok. 6 h).

Szkolenia przeznaczone są przede wszystkim dla pracowników przedsiębiorstw, urzędników państwowych i samorządowych (np. urzędów gmin lub starostw powiatowych), członków stowarzyszeń, organizacji społecznych, personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek i położnych), a także radców prawnych, adwokatów oraz aplikantów radcowskich i adwokackich.

O organizację i przeprowadzenie szkolenia mogą jednak zwracać się także inne osoby lub podmioty.

W celu uzyskania informacji na temat możliwości organizacji i poprowadzenia szkolenia, a także jego wyceny prosimy o kontakt z Kancelarią.