POLITYKA PRYWATNOŚCI

(Informacja RODO i o plikach ”cookies”)

Dbając o wysokie standardy i wypełniając obowiązek prawny wynikający z regulacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz .UE .L Nr 119, s. 1, z późn. zm.), dalej zwanego: „RODO”, przepisów prawa polskiego, w tym m. in. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. tj. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. tj. z 2021 r. poz. 576), informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych i jego dane kontaktowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego dr Paweł Kardasz, numer NIP: 5783148878, dalej zwana: „Kancelarią”. Nasze dane kontaktowe: ul. Lidzbarska 32, 82-300 Elbląg, adres e- mail: kontakt@kancelaria-kardasz.pl, numer telefonu: +48 507 041 837. Wskazujemy, że mogą się Państwo z Nami kontaktować drogą elektroniczną, tradycyjnie lub telefonicznie.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności zbieramy i przetwarzamy dane osobowe w celach:
a. wykonania łączącej Nas z Państwem umowy lub podjęcia działań przedkontraktowych, kontaktowania się z Państwem  lub osobami Państwa reprezentującymi w związku ze świadczeniem pomocy prawnej, w tym udzielania odpowiedzi na zgłoszenia wniesione przez Państwa za pomocą formularza kontaktowego oraz w związku z wykonywaniem umowy z Państwem, udzielania porad prawnych, sporządzania opinii, sporządzenia dokumentów prawnych, reprezentowania Państwa przed osobami trzecimi lub organami w zleconych postępowaniach, w tym sporach sądowych i pozasądowych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w tym celach stanowi – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO;

b. wypełniania ciążących na Nas obowiązków prawnych tj. wystawianie i przechowywanie Faktur VAT, prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej, sporządzenia odpowiednich pism procesowych w toczących się z udziałem Państwa postępowaniach, w których podanie danych osobowych wynika z przepisów proceduralnych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w tym celach stanowi – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO;

c. prowadzenia przez Nas rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Kancelarią. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu stanowi – art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

d. dochodzenia przez Nas należności i obrony przed roszczeniami, prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego, informowania Państwa o zakresie Naszych usług, w tym w ramach serwisu/domeny www.kancelaria-kardasz.pl, zapobiegania oszustwom i praniu brudnych pieniędzy, a także zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w tym celach stanowi – art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;

e. w szczególnie uzasadnionych przypadkach możemy przetwarzać Państwa dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, a także dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, jeżeli jest to niezbędne do: wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą (Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi wówczas – art. 9 ust. 1 pkt b) RODO), ochrony  Państwa żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody (Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w tych celach stanowi – art. 9 ust. 1 pkt c) RODO) lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń (Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu stanowi – art. 9 ust. 1 pkt f) RODO).

3. Pliki „cookies” oraz podobna technologia

Wskazujemy, że serwis https://kancelaria-kardasz.pl/, dalej zwany: „Serwisem lub stroną internetową” w ramach którego udostępniona jest niniejsza polityka prywatności, używa plików “cookies” i innych podobnych technologii. Pliki “cookies” zwane są także potocznie ciasteczkami. Pliki te stanowią niewielkie, zazwyczaj tekstowe, pliki zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym (m. in. komputer, tablet, smartfon) podczas korzystania ze strony internetowej. Pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji, umożliwiają wyświetlenie strony internetowej w języku „zapamiętanym” przez te pliki, a także wykorzystanie innych wybranych przez Państwa ustawień witryny. W ramach technologii plików „cookies” zbierane mogą być m. in. następujące dane: data i czas korzystania przez Państwa ze strony (lub podstrony); adres IP, nazwa domeny, nazwa i wersja przeglądarki, nazwa i wersja systemu operacyjnego, z których Państwo korzystają.

W zakresie strony internetowej stosujemy:

a. niezbędne pliki „cookies” – są to pliki „cookies” wykorzystywane przede wszystkim w celu dostarczania usług oraz funkcjonalności Serwisu, z którego chcą Państwo skorzystać;

b. wydajnościowe pliki „cookies” –  są to pliki „cookies” umożliwiające zebranie informacji o sposobach korzystania przez Państwo ze strony internetowej. Zbieranie tych plików umożliwia tworzenie anonimowych statystach oglądalność Naszego Serwisu. W ramach tych plików przede wszystkim mogą być gromadzone dane dotyczące ilości wizyt w Naszym Serwisie;

c. funkcjonalne pliki „cookies” – które umożliwiają w szczególności zapamiętywanie wybranych przez Państwo w trakcie wizyty ustawień strony internetowej i personalizację interfejsu. Podstawowym zadaniem wymienionego typu plików „cookies” jest umożliwienie Państwu korzystania z Naszej Serwisu w sposób jak najbardziej do niego dostosowany;

d. Poza własnymi plikami „cookies” w Naszym Serwisie mogą być wykorzystywane tzw. third part „cookies”, stanowiące ciasteczka stron trzecich umieszczane za pośrednictwem Naszej strony internetowej przez zewnętrzne podmioty, np. zewnętrznych dostawców narzędzi analitycznych tj. Google Analitycs, Facebook, Linkedin. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z ww. usługami można znaleźć odpowiednio pod linkami: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners, https://www.facebook.com/policies/cookies/ i https://pl.linkedin.com/legal/cookie-policy. Kancelaria nie odpowiada za zawartość plików „cookies” wysyłanych przez inne strony internetowe nieznajdujące się w domenie internetowej Serwisu, do których odnośniki znajdują się w Serwisie.

Technologie „cookies” (i inne podobne) wskazane w niniejszej polityce stosowane są w następujących celach, których realizacja stanowi prawnie uzasadniony interes Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit f) RODO): umożliwienie prawidłowego korzystania z Serwisu, zapamiętanie lub dostosowywanie zawartości Serwisu do preferencji jego użytkownika oraz analiza i tworzenie statystyk oglądalności strony, a także poprawa wydajności Serwisu. Ponadto podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem w Serwisie plików „cookies”, a przede wszystkim niezbędnych plików „cookies” jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Brak zmiany domyślnych ustawień używanej przeglądarki lub kontynuowanie korzystania z Serwisu mimo braku zmiany ustawień domyślnych przeglądarki oznacza Państwa zgodę na stosowanie lub instalację wszystkim plików “cookies”, które znajdują zastosowanie w ramach Serwisu, o czym informujemy poprzez baner na stronie internetowej (wyraźne działanie). Informujemy, że standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na Państwa urządzeniu końcowym.

Mają Państwo prawo cofnąć zgodę na korzystanie przez Serwis z plików „cookies”. Służą temu np. odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej. Informujemy, że istnieje także możliwość zmiany ustawień związanych z plikami „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies”, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na  urządzenie użytkownika. Przykładowe instrukcje odnoszące się do ustawień plików „cookies”, w tym dotyczące m. in. usuwania tych plików można znaleźć w ramach następujących odnośników: https://support.google.com/chrome/answer/95647co=GENIE.Platform%3DDesKtop&hl=pl (Instrukcja dla Google Chrome); https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanieciasteczekidanychstronfirefox?redirectslug=usuwanieciasteczek&redirectlocale=pl (Instrukcja dla Mozilla Firefox); https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/jak-usun%C4%85%C4%87-pliki-cookiewprogramie-internet-explorer-bca9446f-d873-78de77ba-d42645fa52fc (Instrukcja dla Internet Explorer).

Przydatne informacje na temat plików „cookies” mogą Państwo również znaleźć na stronach: https://wszystkoociasteczkach.pl/, https://www.youronlinechoices.com/, a także w sekcji „pomoc” przeglądarki internetowej. W razie pytań lub wątpliwości prosimy również o kontakt z Kancelarią, jako Państwa administratorem danych osobowych.

Ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików „cookies” może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcji Naszego Serwisu.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”.

4. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia z Nami umowy, w tym także do podjęcia przez Kancelarię, na Państwa żądanie, działań przedkontraktowych (np. przygotowanie treści przyszłej umowy, wystawienie faktury VAT, reprezentacja przed sądem itd.).

Niepodanie danych osobowych tj. numer telefonu lub adres e-mail, bądź danych osoby odpowiedzialnej za kontakt może spowodować brak możliwości nawiązania przez Kancelarię z Państwem kontaktu, co może wpłynąć negatywnie na wykonywanie przez Kancelarię obowiązków umownych, a także na ochronę Państwa praw. Informujemy, że zbieramy od Państwa jedynie dane niezbędne do wywiązania się z umowy.

5. Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów

Państwa dane osobowe możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na Nasze zlecenie m. in. Naszym podwykonawcom (np. obsłudze księgowej, współpracownikom, operatorom pocztowym, dostawcom usług IT, serwerowych i poczty elektronicznej, pracownikom Naszej Kancelarii zajmującym się Państwa sprawami, a także Sądom, Prokuraturom oraz innym organom). W ramach prowadzonej działalności – możemy także przekazywać dane osobowe – Państwa przeciwnikom, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania łączącej Kancelarię z Państwem umowy.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich (znajdujących się poza UE) Kancelaria zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania, jak też żadnej innej formy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania zawartej z Nami umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia ciążących na Kancelarii obowiązków prawnych. Po zakończeniu umowy Państwa dane osobowe będą przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i finansowych.

7. Uprawnienia w stosunku do udostępnionych danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo do:

a. żądania od Kancelarii dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a także do przenoszenia swoich danych osobowych;

b. cofnięcia, w dowolnym momencie, zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO). Cofnięcie takiej zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

c. wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego na przetwarzanie przez Kancelarię danych osobowych.

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez Nas dotyczących Państwa danych osobowych, gdy dane te przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Powyższe nie znajduje zastosowania w przypadku danych osobowych pozyskanych przez Radcę prawnego w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Mogą również Państwo wnieść  sprzeciw jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Prawo to można wykonać wysyłając na podany powyżej adres siedziby Kancelarii lub jej adres e-mail stosowny sprzeciw.