Skuteczny prawnik od ściągania długów

Jeżeli prowadzisz przedsiębiorstwo, z dużym prawdopodobieństwem możemy założyć, że i Ciebie dotknął problem zodzyskaniem należnej Ci kwoty od nierzetelnego kontrahenta. Nie jest to sytuacja komfortowa. Nieuregulowane płatności mogą bowiem w wielu przypadkach doprowadzić do powstania stanu braku płynności firmy. Nie zawsze można pozwolić sobie zatem na możliwość oczekiwania na zapłatę zaległej należności przez długie miesiące. Należy

Czytaj więcej
Przywrócenie władzy rodzicielskiej Elbląg Gdańsk

Dobro dzieci stanowi najistotniejszą wartość w każdym rozwiniętym społeczeństwie. Nie inaczej jest w Polsce gdzie dzieci chronione są przez różne instytucje państwowe oraz odpowiednie regulacje prawne. Jednymi z unormowań chroniącymi dzieci w naszym kraju są instytucje ograniczenia oraz pozbawienia władzy rodzicielskiej. W niniejszym artykule dowiedzą się Państwo co to jest władza rodzicielska. Kiedy sąd może ograniczyć,

Czytaj więcej