Kancelaria Prawo Spadkowe Elbląg Gdańsk

Niegodność dziedziczenia stanowi narzędzie prawa cywilnego. Ten instrument prawny może być stosowany w przypadkach szczególnie wskazanych w przepisach – Kodeksu cywilnego, które dotyczą spadku. Za niegodnego dziedziczenia, zgodnie z art. 928 k.c., może być uznany: spadkobierca, który dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; spadkobierca, który podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu

Czytaj więcej
Adwokat sprawy medyczne

Zgodnie z art. 47 Konstytucji RP każdy pacjent ma prawo decydowania o swoim życiu osobistym. Z uprawnienia tego wynika w szczególności prawo pacjenta do wyraża zgody na udzielenie mu świadczenia zdrowotnego, a w szczególności podjęcie leczenia oraz przeprowadzenia wobec niego badania przez osobę wykonującą zawód medyczny. Zgoda ta powinna jednak odpowiadać pewnym wymogom prawnym. Warunki te

Czytaj więcej