Skuteczny prawnik od ściągania długów

Windykacja długu – jak odzyskać należności?

Okres obecnego roku stanowił niezwykłe wyzwanie nie tylko dla zwykłych obywateli, ale także dla przedsiębiorców. Jeżeli znalazłeś się na niniejszej stronie domniemamy, że z dużym prawdopodobieństwem nie wszedłeś tutaj bez przyczyny. Najprawdopodobniej masz bowiem problem ze skutecznym ściągnięciem długu od swojego kontrahenta. Taka sytuacja nie jest na pewno komfortowa. W wielu przypadkach przedłużający się brak płatności za wykonaną usługę lub dostarczony towar może bowiem doprowadzić do utraty płynności finansowej w danej firmie. Brak podjęcia działań wobec dłużnika może również doprowadzić do przedawnienia się Twoich roszczeń względem kontrahenta. W tym artykule wyjaśnimy Ci w jaki sposób możesz odzyskać dług od swojego dłużnika.

Czy Twoje roszczenie jest przedawnione?

Na samym początku sprawdź czy Twoje roszczenie nie uległo już przedawnieniu. Podstawowy termin przedawnienia związany z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi w Polsce 3 lata. Oczywiście w niektórych sytuacjach termin ten może być określony inaczej w ramach przepisów szczególnych (2 lata – dla umowy o dzieło lub umowy zlecenia itp.). Zasadniczo termin przedawnienia rozpoczyna się od dnia w którym dane roszczenie stało się wymagalne. Przedawnienie roszczenia nie oznacza, że nie możesz odzyskać wierzytelności od dłużnika. W takim jednak przypadku Twój kontrahent może podnieść zarzut przedawnienia, który co do zasady skutecznie zniweczy działania windykacyjne względem dłużnika.

Ugodowe odzyskanie długu – negocjacje?

Jeżeli nie chcesz od razu podejmować działań sądowych możesz wysłać do swojego dłużnika wezwanie do zapłaty. W piśmie tym możesz zaproponować mu ugodowe załatwienie sprawy. Jeżeli Twój kontrahent nie przejawia złej woli możesz zaproponować mu np. rozłożenie płatności zaległej faktury na raty lub wydłużyć mu termin na zapłatę należnego Ci długu. W takiej sytuacji należy pamiętać, że w wezwaniu do zapłaty warto wskazać na ewentualne konsekwencje nieuregulowania odroczonego zadłużenia lub poszczególnych rat przez dłużnika (np. zgłoszenie dłużnika do Biura Informacji Gospodarczej lub skierowanie sprawy do Sądu). Wypada zaznaczyć, że samo wezwanie nie przerywa biegu terminów przedawnienia, chyba że dłużnik do którego wezwanie jest kierowane uzna Nasze roszczenie.

Odzyskanie należności w postępowaniu sądowym

Jeżeli mimo wysyłania wezwań do zapłaty dłużnik w dalszym ciągu pozostaje nieugięty i nie chce spłacać zadłużenia należy podjąć wobec niego działania prawne przed Sądem. W grę wchodzi tutaj przede wszystkim wytoczenie przeciwko Naszemu kontrahentowi pozwu sądowego, a następnie uzyskanie korzystnego wyroku lub nakazu zapłaty oraz rozpoczęcie egzekucji komorniczej.

Niestety sprawy o zapłatę nie zawsze należą do łatwych i przyjemnych. Często bowiem dłużnicy korzystają w takich sprawach z pomocy profesjonalnych kancelarii prawnych, które znacznie utrudniają, osobom nieposiadającym odpowiedniego wsparcia prawnego, skuteczne odzyskanie długu. Niekiedy sprawy te pod względem prawno-faktycznym znacznie przerastają także nieposiadających dostatecznej wiedzy prawniczej przedsiębiorców. Warto zatem nie kusić losu i od razu skorzystać z profesjonalnego doradztwa prawnego, które zwiększy Nasze szanse na sukces w sprawie.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom informujemy, że Kancelaria Radcy Prawnego dr Paweł Kardasz oferuje pomoc prawną dla przedsiębiorców w sprawach o odzyskanie zadłużenia. Zajmujemy się m.in. przygotowywaniem wezwań do zapłaty, profesjonalnych pozwów o zapłatę oraz środków odwoławczych (apelacji i skarg kasacyjnych). W sprawach tych prowadzimy negocjacje przedsądowe z dłużnikami. Podejmujemy się także reprezentacji przedsiębiorców przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz innymi podmiotami.

Nasza Kancelaria posiada biura w Gdańsku oraz w Elblągu. Na życzenie Klienta podejmujemy się jednak prowadzenia spraw na terenie całej Polski. Można się z nami skontaktować telefonicznie, stacjonarnie lub za pomocą komunikatora internetowego Skype lub Whatsapp.

Kancelaria ds. odzyskiwania długu – tel.: + 48 507 041 837.