Skuteczny prawnik od ściągania długów

Windykacja długu – jak odzyskać należności?

Jeżeli prowadzisz przedsiębiorstwo, z dużym prawdopodobieństwem możemy założyć, że i Ciebie dotknął problem z
odzyskaniem należnej Ci kwoty od nierzetelnego kontrahenta. Nie jest to sytuacja komfortowa. Nieuregulowane płatności mogą bowiem w wielu przypadkach doprowadzić do powstania stanu braku płynności firmy. Nie zawsze można pozwolić sobie zatem na możliwość oczekiwania na zapłatę zaległej należności przez długie miesiące. Należy wówczas rozpocząć działania windykacyjne, zwłaszcza, że długi ulegają przecież przedawnieniu. W tym artykule dowiesz się, jakie przykładowe możliwości posiadasz na odzyskanie swoich pieniędzy od dłużnika.

Proces odzyskiwania długu – od czego zacząć?
Przedsiębiorcy rzadko decydują się od razu na podjęcie czynności prawnych wobec dłużników. W wielu sytuacjach skutecznym rozwiązaniem okazuje się być windykacja polubowna. Jeżeli nie ma złej woli ze strony kontrahenta, przedsiębiorca może przede wszystkim zgodzić się przykładowo na rozłożenie płatności zaległej faktury na raty lub zdecydować się na wyznaczenie odleglejszego terminu spłaty należności. Działania polubowne opierają się zwykle na wysyłaniu do dłużnika wezwań z informacją o nieuregulowaniu zobowiązania wraz ze wskazaniem konsekwencji, które go spotkają, jeżeli nie otrzymamy należnej Nam kwoty. Dla powodzenia całego procesu kluczowa jest konsekwentna realizacja sankcji – mogą być nimi np. wstrzymanie dalszych dostaw, zgłoszenie kontrahenta do Biura Informacji Gospodarczej lub skierowanie sprawy do sądu. Polubowna windykacja przez przedsiębiorcę swoich należności wiąże się zazwyczaj z niewielkimi kosztami. Jeżeli jednak nie przynosi ona rezultatów, konieczne jest powzięcie dalszych środków prawnych wobec dłużnika.

Odzyskiwanie należności od dłużnika w ramach windykacji sądowej
Gdy zawarcie ugody nie wchodzi w grę, należy podjąć działania w celu wydania nakazu zapłaty lub wyroku sądowego wobec dłużnika pozwalającego na przeprowadzenie wobec niego egzekucji komorniczej. Często okazuje się jednak, że pozwany nie posiada majątku umożliwiającego egzekucję zobowiązania. Nie oznacza to wcale, że odzyskanie należności od dłużnika jest niemożliwe – przedsiębiorca może bowiem skorzystać z usług firmy windykacyjnej lub sprzedać dług na giełdzie wierzytelności.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom informujemy, że Kancelaria Radcy Prawnego dr Paweł Kardasz oferuje pomoc prawną dla przedsiębiorców w sprawach o odzyskanie długu. Zajmujemy się m.in. przygotowywaniem wezwań do zapłaty, profesjonalnych pozwów o zapłatę oraz środków odwoławczych (apelacji i skarg kasacyjnych). W sprawach tych prowadzimy negocjacje przedsądowe z dłużnikami. Podejmujemy się także reprezentacji przedsiębiorców przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz innymi podmiotami.

Kancelaria ds. odzyskiwania długu – tel.: + 48 507 041 837.