Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz 2021

Współautorstwo II tomu komentarza do Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 61-126)

Miło mi Państwa poinformować, że właśnie ukazał się II tom komentarza do Kodeksu postępowania administracyjnego, mojego współautorstwa. Publikacja swoim zakresem obejmuje analizę artykułów od 61 do 126 KPA.

W ramach komentarza szczególną uwagę należy zwrócić na omówienie art. 61 i 63 KPA. Regulacje te dotyczą informatyzacji procesu wnoszenia podań do organów administracji publicznej.

Komentarz ukazał się w prestiżowym wydawnictwie prawniczym LEX. 

Komentarz jest także dostępny, w wersji darmowej, pod adresem: https://wpia.uwm.edu.pl/z-zycia-wydzialu/drugi-tom-komentarza-do-kpa-pod-redakcja-naszych-pracownikow-naukowych

Zachęcam Państwa do  lektury!

Leave a Reply