Kancelaria frankowa Elbląg Gdańsk

Unieważnienie kredytu frankowego coraz łatwiejsze – wyrok TSUE z dnia 8.09.2022 r.

Od kilku lat kredyty frankowe nastręczają wiele stresu osobom, które zdecydowały się na zaciągnięcie zobowiązania w takiej walucie. Z tego powodu kredyty te stanowią przedmiot ożywionej dyskusji przedstawicieli zawodów prawniczych. Od lat pojawiają się również bardzo korzystne krajowe, jak i unijne orzeczenia w zakresie kredytów frankowych, które dają kredytobiorcom coraz skuteczniejsze narzędzia do walki z Bankami.

Najnowszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Miło nam zatem poinformować, że w dniu 8 września 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kolejny, rewelacyjny i korzystny dla Frankowiczów, wyrok (C 80/21, C-81/21 i C 82/21). Wyrok ten potwierdza zasadę, że zasadniczo nie może w miejsce nieuczciwego postanowienia umownego wprowadzić przepisów dyspozytywnych prawa krajowego o charakterze ogólnym. Oznacza to tym samym, że TSUE wykluczył, co do zasady możliwość zastępowania niedozwolonych zapisów frankowej umowy kredytowej przepisami krajowymi mówiącymi o tym, że każde świadczenie wyrażone w walucie obcej może być spłacane po kursie średnim NBP i w związku z tym `można pozostawić umowę kredytową frankową w mocy. Trybunał w wyżej wskazanym wyroku zaznaczył dodatkowo, że dopiero wiedza konsumenta o nieuczciwych postanowieniach umownych kredytu frankowego może spowodować rozpoczęcie biegu przedawnienia jego roszczeń wobec Banku.

Wzmocnienie pozycji konsumenta wobec Banku?

Należy uznać, że wyżej zaprezentowane stanowisko Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości znacznie wzmacnia pozycję kredytobiorców wobec Banków w postępowaniach frankowych, w szczególności tych w których konsumenci chcą całkowicie pozbyć się „toksycznego kredytu frankowego” poprzez unieważnienie swojej umowy kredytowej. Wyrok ten potwierdza zatem wcześniejszą korzystną – prokonsumencką – linię orzeczniczą TSUE w sprawach frankowych.

Jeżeli pragną Państwo przeanalizować pod względem prawnym swoją umowę o kredyt denominowany lub indeksowany do kursu franka szwajcarskiego (CHF) serdecznie zapraszam do kontaktu z Naszą Kancelarią. W ramach pomocy dokonamy szerokiej analizy Państwa umowy pod kątem znajdowania się w niej niedozwolonych postanowień umownych (klauzul abuzywnych). Wskażemy także jakie posiadają Państwo szansę na wygraną w starciu z Bankiem. Na Państwa życzenie sporządzimy również pozew przeciwko Bankowi. Z chęcią podejmiemy się również Państwa reprezentacji przed Sądem oraz innymi właściwymi podmiotami.

Informujemy, że można się z nami skontaktować telefonicznie, stacjonarnie na terenie Elbląga i w Gdańsku oraz za pośrednictwem komunikatorów internetowych Skype i WhatsApp.

Kancelaria ds. kredytów frankowych – tel. +48 507 041 837.