Elektroniczne doręczenie

Szkolenie dla radców prawnych z OIRP Gdańsk z zakresu „e-doręczeń”!

Miło mi poinformować, że w dniu dzisiejszym miałem przyjemność poprowadzić wykład szkoleniowy dla radców prawnych z OIRP w Gdańsku.

Tematyka wykładu: “Nowe zasady dotyczące e-doręczeń w postępowaniu administracyjnym”.

Nawiązując do problematyki szkolenia warto wskazać, że już w dniu 5 października 2021 r., z niektórymi wyjątkami, w życie wchodzą przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych. Pierwotny termin (tj. 1 lipca 2021 r.) wejścia w życie przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych został zatem przez ustawodawcę polskiego nieco przesunięty.

Żywię głęboką nadzieję, że przekazana wiedza przyda się uczestniczącym w wykładzie radcom prawnym w ich dalszej pracy zawodowej!

Relację z wydarzenia mogą Państwo znaleźć pod adresem: https://oirp.gda.pl/wydarzenia/szkolenia-w-gdansku/dr-pawel-kardasz-nowe-regulacje-prawne-dotyczace-procesu-doreczen-przewidziane-w-ramach-ustawy-z-dnia-18-listopada-2020r-o-doreczeniach-elektronicznych-w-postepowaniu-administracyjnym/