Skuteczny prawnik kredyty frankowe

Radca prawny, a adwokat – czym różnią się te profesje?

Pomiędzy zawodem radcy prawnego a adwokata można zasadniczo postawić znak równości. Oznacza, to że profesje te łączy naprawdę wiele. Natomiast różnice pomiędzy tymi zawodami są stosunkowo nikłe. W zasadzie współcześnie podstawową różnicę pomiędzy tymi dwoma zawodami stanowi to, że radcowie prawni mogą wykonywać swój zawód w oparciu o umowę o pracę. W przeciwieństwie do adwokatów, na których wciąż ciąży ustawowy zakaz w tym zakresie. Oznacza to, że współcześnie adwokaci mogą wykonywać swój zawód wyłącznie w ramach indywidualnej działalności gospodarczej, bądź jako jeden ze wspólników spółki. Obszar uprawnień i kompetencji tych dwóch profesji prawniczych jest więc aktualnie właściwie identyczny. Co więc mogą radcowie prawni oraz adwokaci?

Adwokat i radca prawny – jaki jest ich zakres usług?

Z przepisów obecnie obowiązującego prawa wynika, że zarówno radcowie prawni, jak i adwokaci posiadają uprawniania do reprezentowania swoich klientów przed organami administracji publicznej (np. Urzędami gminy, PINB, ZUS itd.), sądami (np. powszechnymi: Rejonowe, Okręgowe, Apelacyjne, administracyjnymi: WSA i NSA, Sądem Najwyższym itd.) oraz wszelkimi innymi podmiotami, w charakterze profesjonalnych pełnomocników.

Do kompetencji radców prawnych oraz adwokatów należy również:

  • udzielanie porad oraz konsultacji prawnych,
  • analiza dokumentów, w tym np. umów o kredyty frankowe, pod względem znajdowania się w nich niedozwolonych postanowień umownych (klauzul abuzywnych),
  • sporządzanie opinii prawnych, pozwów, apelacji, sprzeciwów, skarg kasacyjnych, odwołań oraz pozostałych pism procesowych,
  • obrona w postępowaniach karnych i karnoskarbowych,
  • świadczenie usługi doraźnej lub stałej obsługi prawnej różnych podmiotów gospodarczych od jednostek samorządu terytorialnego, przez spółki osobowe i kapitałowe, do przedsiębiorców prowadzących firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Oczywiście obszarów w których swoje usługi mogą świadczyć radcowie prawni i adwokaci jest znacznie więcej.

Czy iść do adwokata czy radcy prawnego?

Zasadniczo obecnie nie ma większego znaczenia czy osoba poszukująca pomocy prawnej np. w sprawie kredytu frankowego, rozwodowej czy o zachowek uda się do adwokata czy do radcy prawnego. Tak jak była o tym mowa powyżej zawody te aktualnie niczym się od siebie nie różnią. W każdym przypadku ważne jest jednak, aby przed wkroczeniem na drogę sądową, skorzystać z pomocy fachowego pełnomocnika. Profesjonalnym prawnik wskaże nam w szczególności jakie mamy szansę na wygraną oraz dobierze dla nas optymalną ścieżkę postępowania w sprawie. Działanie w sprawie na własną rękę może bowiem okazać się bardzo ryzykowne.

Kancelaria Radcy Prawnego dr Paweł Kardasz świadczy usługi poradnictwa prawnego m. in. w obszarze prawa cywilnego, medycznego, rodzinnego, spadkowego, ubezpieczeniowego, odszkodowawczego, budowlanego oraz innych gałęzi prawa. Zajmujemy się również analizą umów denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego pod względem znajdowania się w nich niedozwolonych postanowień umownych (klauzul abuzywnych). Sporządzamy w tych sprawach pozwy i środki odwoławcze. Podejmujemy się również reprezentowania Naszych klientów w tych postępowaniach przed Sądami wszystkich instancji. Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznana się z pełną ofertą Naszej kancelarii na stronie: www.kancelaria-kardasz.pl/zakres-usług/.

Kancelaria radcy prawnego – tel. +48 507 041 837.