Eksmisja Najem Nieuczciwy najemca Prawnik Gdańsk Elbląg

Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym najemcą mieszkania?

Zakup nieruchomości jest bardzo dogodną formą zabezpieczania kapitału w niepewnych i kryzysowych czasach. Tym bardziej, że nabycie lokalu w dobrej lokalizacji nie jest zazwyczaj obciążony wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Zagrożenia czyhają jednakże z innej strony, a mianowicie ze strony nielojalnych lokatorów, którzy nie wywiązują się ze swoich postanowień umownych (m. in. mimo braku ku temu przyczyn nie płacą czynszu, opłat eksploatacyjnych itd.). Jak skutecznie zabezpieczyć się przed takimi osobami? O tym właśnie powiemy Państwu co nieco w dzisiejszym artykule.

Uchylenie przez rząd przepisów zakazujących eksmisję

Jeszcze do niedawna właściciele mieszkań mieli związane ręce w kwestii eksmisji lokatorów, nawet jeżeli ci od miesięcy nie płacili opłat czynszowych lub eksploatacyjnych. Zgodnie z postanowieniami ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. tj. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) nie wolno było bowiem egzekwować tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu ze względu na trwający w Polsce stan zagrożenia epidemicznego. W dniu 15 kwietnia 2022 r. uchylono jednak ten zakaz. Obecnie wynajmujący ma więc już prawo żądania od właściwego organu egzekucyjnego, aby ten doprowadził do przymusowego usunięcia kłopotliwego najemcy z zajmowanego mieszkania.

Jaki typ umowy najmu najlepiej zabezpiecza interesy wynajmującego?

Od wystąpienia do sądu z pozwem o eksmisję do momentu faktycznego zwolnienia lokalu potrafi upłynąć bardzo dużo czasu i może to kosztować wynajmującego sporo nerwów. Istnieje jednak sposób, aby uniknąć tej uciążliwej sytuacji. Wystarczy zawrzeć z przyszłym najemcą mieszkania umowę najmu okazjonalnego. Dokument taki chroni interesy wynajmującego zdecydowanie lepiej od standardowej umowy najmu. To właśnie podpisanie takiej umowy rekomendujemy wszystkim wynajmującym, ceniącym sobie spokój i klarowną sytuację prawną.

Umowa najmu okazjonalnego – garść podstawowych informacji

Zawarcie umowy najmu okazjonalnego jest kluczowe dla zabezpieczenia interesu właściciela mieszkania przed nieuczciwymi lokatorami (najemnicami). Procedura zawarcia takiej umowy jest jednak dużo bardziej skomplikowana niż w przypadku zawarcia zwykłej umowy najmu. Wynika to w szczególności z faktu, że:

• Do zawarcia umowy najmu okazjonalnego uprawnione są wyłącznie osoby fizyczne;

• Właściciel, który chce wynająć nieruchomość w oparciu o taką umowę, nie może prowadzić działalności w zakresie wynajmu lokali;

• Czas obowiązywania przedmiotowej umowy nie może być dłuższy niż 10 lat;

• Do zawarcia umowy najmu okazjonalnego wymagane jest dołączenie poświadczonego notarialnie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się przez lokatora egzekucji z zajmowanego lokalu;

• W celu zawarcia wymienionej umowy najemca zobowiązany jest wskazać wynajmującemu inny lokal mieszkalny, do którego będzie mógł się wyprowadzić w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu. W omawianej sytuacji najemca powinien więc posiadać prawo do dysponowania innym lokalem lub pisemną zgodę właściciela lokalu na zamieszkanie w nim przez najemcę oraz inne osoby.

• Należy pamiętać, że w zależności od sytuacji faktycznej koniecznym może się okazać uwzględnienie w ramach analizowanego rodzaju umowy również innych elementów wymaganych prawem.

Podstawowym skutkiem podpisania umowy najmu okazjonalnego lokalu jest to, że lokator podpisujący taką umowę staje się bardziej wiarygodny dla wynajmującego, a właściciel mieszkania może, po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, zażądać opróżnienia lokalu w terminie do 7 dni od dnia doręczenia odpowiedniego żądania w tym zakresie.

Kancelaria Radcy Prawnego dr Paweł Kardasz oferuje pomoc prawną przy sporządzaniu umów najmu okazjonalnego. Zajmujemy się również prowadzeniem spraw o eksmisję oraz o odszkodowanie za zajmowanie przez najemcę lokalu bez tytułu prawnego. Mogą się Państwo z Nami skontaktować telefonicznie, e-mailowo lub za pośrednictwem komunikatorów internetowych Skype lub WhatsApp.

Kancelaria windykacyjna – tel. + 48 507 041 837.