Kancelaria e-commerce

Aplikacje mobilne a kwestie prawne

Rynek aplikacji mobilnych z roku na rok ulega dynamicznemu rozwojowi. Szacuje się, że w 2022 r. w skali światowej sektor ten wzrośnie do blisko 250 mld dolarów (USD). Aplikacje mobilne to nie tylko gry komputerowe, ale także wszelkiego rodzaju oprogramowanie działając na urządzeniach przenośnych, typu: smartfony, tablety, smartwatche lub palmtopy. Aplikacje mobilne od lat powszechnie używane są już w sektorze prywatnym (np. e-commerce). Coraz częściej takie rozwiązania stosowane są także w sektorze szeroko rozumianej administracji publicznej.

Każda aplikacja powinna spełniać szereg wymogów technicznych i informatycznych. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że zasadniczo wszystkie aplikacje mobilne powinny być także dostosowane do szeregu warunków natury prawnej.

Jednym z wielu wymogów prawnych stawianych przez ustawodawcę polskiego wobec aplikacji mobilnych jest konieczność opracowania dla nich stosownego regulaminu. Wymóg ten wynika wprost z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Warunek ten dotyczy przede wszystkim tych aplikacji które w zakresie swojego działania wykorzystują technologię otrzymywania, przechowywania oraz przesyłania określonych danych na odległość. Każdy regulamin w zakresie swojej treści powinien zawierać w szczególności: rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Poza jego opracowaniem prawodawca polski wymaga również, przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, nieodpłatnego udostępnienia dokumentu regulaminu wobec każdego użytkownika aplikacji mobilnej.

Oprócz regulaminu, co do zasady każda aplikacja mobilna powinna być również zgodna z szeregiem regulacji dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych. W szczególności dotyczy to tych aplikacji które przeznaczone są na rynek komercyjny, tj. dla Klientów indywidualnych. W tym celu niezbędne jest stworzenie dla aplikacji polityki prywatności, która zharmonizowana będzie z rozporządzeniem RODO, polskimi przepisami o ochronie danych osobowych oraz innymi odpowiednimi unormowaniami. Nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych może bowiem rodzić po stronie twórcy i/lub dystrybutora aplikacji mobilnej różnego rodzaju konsekwencje prawne lub finansowe.

Poza wyżej wymienionymi warunkami zarówno prawo polskie oraz europejskie stawia wobec aplikacji mobilnych szereg innych wymogów natury prawnej, które często zależą od specyfikacji danej aplikacji. Trudno jest więc w ramach jednego opracowania wymienić wszystkie te wymogi.

Jeżeli zajmujesz się tworzeniem aplikacji i chcesz dowiedzieć się więcej na temat warunków prawnych jakie powinna spełniać Twoja aplikacji mobilna niezwłocznie skontaktuj się z Kancelarią Radcy Prawnego dr Paweł Kardasz. Nasza Kancelaria zajmuje się udzielaniem porad z zakresu prawa e-commerce oraz tworzeniem regulaminów, polityk prywatności i innych niezbędnych dokumentów związanych z aplikacjami mobilnymi.

Kancelaria e-commerce – tel. +48 507 041 837.