Oddłużanie Elbląg Gdańsk

Upadłość konsumencka – czym jest i kto może z niej skorzystać?

Każdy z nas mierzy się z sytuacjami, które go przerastają i przejmują kontrolę nad jego życiem. Do najczęstszych tego typu wyzwań należą nawarstwiające się problemy finansowe. Wpadnięcie w spirale długów może pociągnąć za sobą liczne rodzinne i życiowe dramaty. Czy polskie prawo daje dłużnikowi jakąś drogę wyjścia z takiej sytuacji? Odpowiedź brzmi: Tak. Będąc konsumentem zasadniczo możemy skorzystać z możliwości ogłoszenia tzw. „upadłości konsumenckiej”.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka, to procedura prawna której zadaniem jest udzielenie pomocy dłużnikowi w celu pozbyciu się przez niego zadłużenia. Celem tej procedury jest zatem częściowe lub całościowe oddłużenie danej osoby. Proces ten daje zatem danemu dłużnikowi możliwość pozbycia się całkowicie lub zredukowania jego problemów natury finansowej. Dzięki skorzystaniu z procedury upadłości konsumenckiej możemy więc, będąc dłużnikiem, znacząco polepszyć swoją sytuację życiową lub wyjść ze „spirali zadłużenia”. Szczegółowe rozwiązania z zakresu upadłości konsumenckiej można odnaleźć w zakresie regulacji ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. tj. z 2022 r., poz. 1520).

Kto i jak może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Z procedury upadłości konsumenckiej mogą skorzystać osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej (konsumenci). Z dobrodziejstwa ogłoszenia upadłości konsumenckiej mogą także obecnie korzystać niektórzy przedsiębiorcy (przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie jednoosobowej, wspólnicy spółki cywilnej oraz osoby, które prowadzą gospodarstwo rolne, jeżeli nie zajmują się oni jednocześnie innego rodzaju działalnością gospodarczą). Wobec przedsiębiorców konieczne jest jednak, aby nie prowadzili oni lub zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej. Co ważne z omawianego narzędzia prawnego mogą także skorzystać byli członkowie zarządów spółek kapitałowych (np. z o.o. lub s.a.). Podstawowym warunkiem uzyskania upadłości konsumenckiej jest powstanie po stronie podmiotu chcącego skorzystać z analizowanego tryby oddłużeniowego stanu niewypłacalności. Przez taki stan należy rozumieć przede wszystkim sytuacje w której dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Przy czym domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu tych zobowiązań przekracza 3 miesiące. Pojęcie niewypłacalności odnosi się przy tym nie tylko do zobowiązań o charakterze cywilnoprawnych (np. zadłużenie z umów kredytów frankowych), ale także zasadniczo do zobowiązań publicznoprawnym (m. in. podatki i inne daniny).

Z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się do właściwego Sądu Rejonowego (Wydziału gospodarczego). Wniosek taki może zgłosić zarówno dłużnik, będący konsumentem lub właściwym przedsiębiorcą, sam wierzyciel, jak i ich pełnomocnik. Wniosek powinien być złożony do sądu na urzędowym formularzu. Musi on także zawierać odpowiednie informacje (m. in.: imię i nazwisko dłużnika, jego miejsce zamieszania oraz NIP itd.), a także zazwyczaj dodatkowe załączniki (np. spis wierzycieli, spis wierzytelności spornych lub listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika itd.). Ważne żeby podane przez dłużnika dane były prawdziwe. W przypadku byłych przedsiębiorców wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien być, co do zasady złożony w terminie 30 dni od dnia w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości (stan niewypłacalności). Ustawodawca nie określa jednak terminu w którym wniosek takimi powinny wnieść osoby fizyczne, będące konsumentami. W tym względzie warto jednak nie czekać i jak najszybciej zająć się swoimi sprawami.

Jak przebiega procedura?

Aktualnie procedura oddłużania w ramach upadłości konsumenckiej może się odbywać w kilku różnych wariantach: zwykłym, układowym oraz uproszczonym. Nie wchodząc w szczegóły i pewne odrębności wynikające z zastosowania przez Sąd danego trybu oddłużania, proces oddłużania konsumenta w wielu przypadkach kończy się dla niego możliwością otwarcia nowego etapu w jego życiu – poprzez pozbycie się w całości dotychczasowego zadłużenia lub poprzez jego znaczącą redukcję.

Skuteczne korzystanie z dobrodziejstwa upadłości konsumenckiej nie jest procesem łatwym i wymaga zazwyczaj posiadania odpowiedniej i szerokiej wiedzy prawniczej. Dlatego zanim wystąpią Państwo do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości warto skonsultować swoją sprawę z wykwalifikowanym prawnikiem.

Jeżeli szukają Państwo profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie spraw związanych z upadłością konsumencką, serdecznie zapraszamy do kontaktu z Naszą Kancelarią! Zajmujemy się sprawami z zakresu upadłości konsumenckiej, w tym sporządzeniem odpowiednich wniosków o upadłość konsumencką. Dodatkowo specjalizujemy się także w sprawach związanych z odzyskiwaniem należności. Mogą się Państwo z nami skontaktować osobiście w Elblągu lub Gdańsku, telefonicznie, e-mailowo lub za pomocą komunikatora internetowego Skype lub WhatsApp.

Kancelaria ds. upadłości konsumenckich – tel. + 48 507 041 837.