Odzyskiwanie długu

Odzyskiwanie trudnych długów – pomoc

Ciągle wysyłasz wezwania do zapłaty, próbujesz niezliczoną ilość razy nawiązać kontakt z dłużnikiem – ale wciąż nie możesz odzyskać swoich pieniędzy? Niestety, nie jesteś w tym sam. Aktualnie podobny problem ma wiele firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski. Coraz częściej trudności wskazanej natury dotykają również zwykłych osób prywatnych. W tym artykule opiszemy Państwu – krok po kroku – jak skutecznie odzyskać swój dług.

Krok 1. Zajmij się swoją sprawą jak najszybciej. Przede wszystkim należy pamiętać, że z odzyskiwaniem swoich należności nie należy czekać. Co do zasady każdy dług pieniężny ulega bowiem „przedawnieniu”. W skrócie przedawnienie stanowi instytucję prawną polegającą na tym, że osoba zobowiązana do uregulowania zadłużenia może, po upływie określonego w przepisach prawa terminu, bez konsekwencji prawnych odmówić jego zapłaty. W Polsce terminy przedawnienia są różne (np. termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata). Mając to na uwadze w każdym przypadku należy zadbać o niezwłoczne przerwanie biegu terminu przedawnienia swojego roszczenia. Takie posunięcie zabezpieczy Państwa przed przedwczesną utratą uprawnień do dochodzenia od dłużnika zapłaty długu.

Obecnie występuje kilka różnych sposobów przerwania biegu terminu przedawnienia. Przede wszystkim jeżeli dłużnik wykazuje wolę zapłaty należności, możliwe jest zawarcie z nim stosownego porozumienia lub ugody. Bieg ten przerywa także częściowa spłata zadłużenia. Najczęściej skuteczne przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczenia wiąże się jednak z koniecznością złożenia pozwu do Sądu. Wynika to z faktu, że w polskim prawie bieg terminu przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju (…), przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

Krok 2. Wystąp z powództwem do Sądu i doprowadź do wykonalności orzeczenia. Tak jak przedstawiliśmy to powyżej, w większości wypadków odzyskanie należności i skuteczne przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczenia wiąże się z koniecznością pozwania dłużnika. W takim przypadku Sąd przeprowadza odpowiednie postępowanie mające na celu ustalenie zasadności żądanych od dłużnika należności. W sytuacji gdy Sąd uzna dochodzoną należność za usprawiedliwioną, wówczas wydaje odpowiedni wyrok. Po ogłoszeniu orzeczenia należy poczekać na jego uprawomocnienie się, a następnie doprowadzić wyrok do wykonalności.

Krok 3. Zainicjuj postępowanie egzekucyjne przed Komornikiem. Na końcu należy zwrócić się do Komornika sądowego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi. We wniosku skierowanym do Komornika należy wskazać m. in. rachunki bankowe czy majątek ruchomy lub nieruchomości należące do dłużnika, które – po zlicytowaniu – posłużą do zaspokojenia dochodzonych należności.

Należy pamiętać, że odzyskiwanie długów nie jest rzeczą łatwą i bardzo często wymaga odpowiedniej znajomości wielu przepisów prawnych. Proces odzyskiwania długów częstokroć wiąże się również z koniecznością podejmowania szeregu skomplikowanych decyzji przed Sądem, które później mogą wywrzeć bezpośredni wpływ na wygraną czy przegraną w sprawie. Dochodzenie należności na własną rękę okazuje się zwykle także bardzo czasochłonne. Stanowczo odradza się więc podejmowania czynności windykacyjnych samodzielnie, tj. bez odpowiedniego wsparcia prawnego.

Kancelaria Radcy Prawnego dr Paweł Kardasz oferuje profesjonalne doradztwo prawne na każdym etapie procesu odzyskiwania długów. Nasza Kancelaria zajmuje się sporządzaniem odpowiednich wezwań, wniosków i pozwów sądowych, a także reprezentowaniem wierzycieli w postępowaniach sądowych oraz przed organami biorącymi udział w postępowaniu egzekucyjnym. Na życzenie Klienta Kancelaria podejmuje się także negocjacji z dłużnikami. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt.

Kancelaria windykacyjna – tel. +48 507 041 837.