Prawo rodzinne i spadkowe


Prawo rodzinne i spadkowe stanowi istotną część szeroko rozumianego prawa cywilnego. Prawo rodzinne normuje przede wszystkim stosunki osobiste i majątkowe występujące pomiędzy wstępnymi, zstępnymi, przysposabiającymi i przysposabiającymi. Natomiast prawo spadkowe zajmuje się regulowaniem wszelkich spraw związanych z dziedziczeniem, w tym określa ono zasady przechodzenia praw i obowiązków po śmierci spadkodawcy na spadkobiercę lub spadkobierców. 

W ramach prawa rodzinnego i spadkowego Kancelaria zajmuje się, w szczególności:

 1. Sprawami rozwodowymi (z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie) lub o separację;
 2. Sprawami o zasądzenie, podwyższenie lub obniżenie alimentów oraz o wyegzekwowanie alimentów od małżonka który uchylanie się od ich płacenia,
 3. Sprawami o uregulowanie władzy rodzicielskiej,
 4. Sprawami o ustalenie lub zmianę kontaktów z dzieckiem, a także egzekucję kontaktów z dzieckiem,
 5. Sprawami o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
 6. Sprawami o adopcję dziecka,
 7. Sprawami o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
 8. Sprawami o ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite, 
 9. Sprawami o podział majątku wspólnego,
 10. Pomocą przy sporządzeniu testamentów,
 11. Sprawami o stwierdzenie nabycia spadku i o dział spadku,
 12. Sprawami dotyczącymi zabezpieczenia spadku oraz o sporządzenie spisu inwentarza,
 13. Sprawami związanymi z uchyleniem lub zmianą orzeczenia o stwierdzenia nabycia spadku,
 14. Sprawami o należny zachowek.

W zakresie spraw rodzinnych i spadkowych Kancelaria zajmuje się sporządzaniem na rzecz Klientów odpowiednich pism, środków odwoławczych i zaskarżania (m. in. pozwów, wniosków, odpowiedzi na pozew, apelacji, zażaleń, zarzutów od alimentacyjnego nakazu zapłaty, sprzeciwów od wyroków zaocznych, skarg kasacyjnych, skarg o wznowienie postępowania oraz skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia).

W obrębie świadczonych usług Kancelaria zajmuję się reprezentowaniem Klientów na każdym etapie postępowań rodzinnych i spadkowych (m. in. przed Sądami, w tym Sądami apelacyjnymi lub Sądem Najwyższym, osobami fizycznymi i prawnymi, mediatorem oraz komornikiem).


Powierzone nam sprawy rodzinne, opiekuńcze czy spadkowe prowadzimy mając na uwadze szeroko pojęty interes Klientów Kancelarii. W trakcie realizacji spraw wykorzystujemy niezbędne narzędzia prawne, wiedzę oraz doświadczenie. Na co dzień zajmujemy się fachowym doradztwem, sporządzaniem pism, pozwów, środków odwoławczych oraz reprezentowaniem Klientów w sądach oraz przed pozostałymi instytucjami. Ze wsparcia, którego udzielamy, skorzystało już wiele osób pragnących uporządkować swoje sprawy prawne, w tym rodzinne, opiekuńcze i spadkowe.

Kancelaria prawna – porady, prowadzenie spraw, sporządzanie pism

Zakres naszych usług obejmuje zarówno prawo rodzinne, opiekuńcze, jak i spadkowe. Sprawy te stanowią delikatną materię, dlatego wiemy, że wymagają one od nas pełnego zaangażowania, delikatności, ale i znajomości zawiłości charakterystycznych dla tego typu postępowań. Dbając o potrzeby Klientów Kancelarii oferujemy pomoc obejmującą zarówno prowadzenie rozwodów, jak i doradztwo dotyczące dziedziczenia. Nasi eksperci zajmują się także sprawami alimentacyjnymi, opiekuńczymi, ustalaniem praw rodzicielskich, o kontakty, podziałem majątku czy nabyciem spadku. Razem z Klientami Kancelarii zawsze ustalamy priorytety i dążymy do tego, żeby cel naszej współpracy został zrealizowany. Dbamy, aby nasi Klienci byli zadowoleni z naszych usług.

Nasza Kancelaria udziela porad zarówno w trybie stacjonarnym, telefonicznym, jak i z użyciem narzędzi online (Whatsapp lub Skype). Biura Kancelarii zlokalizowane są w Gdańsku oraz w Elblągu. Żeby ustalić indywidualny termin konsultacji stacjonarnej, wystarczy do nas zatelefonować lub umówić się na wizytę poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na naszej stronie. Wszystkie niezbędne dane teleadresowe widnieją w widocznym miejscu na stronie internetowej Kancelarii.

Obsługujemy klientów z całej Polski, jak również z zagranicy dlatego udzielamy porad prawnych także telefonicznie oraz online – jest to rozwiązanie dla osób, które chcą skorzystać z naszej pomocy, ale z różnych powodów nie mogą stawić się w jednym z naszych biur osobiście.

Nie tylko prawo rodzinne, opiekuńcze i spadkowe

Nasza współpraca z Klientami opiera się na zasadach rzetelności i zaufania. Zapewniamy dostęp do różnych metod rozliczenia wynagrodzenia za świadczone usługi, które zawsze można dopasować do indywidualnych preferencji i sytuacji majątkowej Klienta. Oprócz prawa rodzinnego i spadkowego Kancelaria podejmuje się także prowadzenia spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, medycznych czy związanych z kredytami bankowymi. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami!