Prawo bankowe – pozwy „frankowe”

Na prawo bankowe składają się różne unormowania prawne regulujące w szczególności powstanie, funkcjonowanie oraz zasady likwidacji instytucji bankowych, a także zasady sprawowania nadzoru nad sektorem bankowym (KNF). Gałąź prawa bankowego reguluje także m. in. zasady udzielania kredytów, w tym tych przyznawanych w walucie obcej, oraz pożyczek pieniężnych. Dziedzinę prawa bankowego w Polsce dopełniają w szczególności przepisy prawa cywilnego, a także liczne unormowania prawa europejskiego.

W ramach prawa bankowego Kancelaria zajmuje się, w szczególności:

  1. Sprawami o ”odfrankowianie” lub unieważnienie kredytów bankowych waloryzowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego,
  2. Wyliczaniem wysokości roszczeń jakie przysługują kredytobiorcy z tytułu kredytu frankowego,
  3. Znajdowaniem w umowach kredytowych klauzul abuzywnych i ich eliminacją,
  4. Opiniowaniem umów kredytu lub pożyczki bankowej przed ich zawarciem,
  5. Prowadzeniem na rzecz Klienta negocjacji z Bankami i instytucjami finansowymi,
  6. Sprawami związanymi z reklamacją usług bankowych.

W zakresie spraw objętych regulacjami prawa bankowego Kancelaria zajmuje się sporządzaniem na rzecz Klientów odpowiednich pism, środków odwoławczych i zaskarżenia (m. in. pozwów, wniosków, reklamacji, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych, skarg o wznowienie postępowania oraz skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia).

W obrębie świadczonych usług Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem Klientów na każdym etapie postępowania bankowego (m. in. przed Sądami, w tym Sądami apelacyjnymi lub Sądem Najwyższym, osobami fizycznymi i prawnymi, Bankami, instytucjami finansowymi, mediatorem oraz komornikiem).


Liczba pozwów frankowych nieustannie rośnie. Choć dokładne statystyki nie są do końca znane, to z informacji podawanych między innymi przez Związek Banków Polskich czy Ministerstwo Sprawiedliwości wynika, że tylko w 2022 r. w polskich sądach toczyło się ok. 110 tys. postępowań związanych z kredytami frankowymi. Aktualnie przybywa też prawomocnych wyroków w tym zakresie. W ubiegłym roku 2022 – przybyło ich ok. 1,5 tys. Co ciekawe, z ogólnie dostępnych danych wynika, że linia orzecznictwa polskich i europejskich sądów jest obecnie korzystna dla kredytobiorców. Według szacunków aż 97 proc. spraw kończy się bowiem obecnie wydaniem niekorzystnego orzeczenia dla banków.

Powyższe oznacza, że podejmowanie przez kredytobiorców działań i wstępowanie na ścieżkę sądową, może przynieść współcześnie kredytobiorcom – uwikłanym w umowę kredytu frankowego – wymierne korzyści np. w postaci unieważnienia ich frankowej umowy kredytowej. Należy jednak pamiętać, że każda sprawa jest inna i powinna być ona oceniana jednostkowo. W związku z tym zawsze warto przed wstąpieniem na drogę sądową skorzystać z porady profesjonalnej Kancelarii prawnej.

Nasza Kancelaria posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z kredytami frankowymi. Klienci zgłaszający się do Nas z problemem mogą liczyć na Nasze wsparcie na każdym etapie postępowania. Przede wszystkim udzielamy fachowych porad prawnych z zakresu kredytów frankowych. Prowadzimy na życzenie Klientów negocjacje z bankami oraz analizujemy umowy kredytowe pod względem ich zgodności z prawem bankowym oraz pod kątem znajdowania się w nich niedozwolonych zapisów (klauzul abuzywnych). Dobieramy także dla Naszych Klientów dedykowane strategie działania. Dodatkowo zajmujemy się również sporządzaniem pozwów frankowych oraz innych niezbędnych pism procesowych. Podejmujemy się także reprezentacji frankowiczów na każdym etapie postępowania przez Sądami.

Nasze biura stacjonarne zlokalizowane są na terenie Gdańska oraz w Elblągu. Z naszych usług korzystają jednak Klienci z całego kraju. Informujemy, że na Naszej stronie znajdziecie Państwo formularz kontaktowy, na który możecie wysyłać zapytania. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego. Na każde pytanie z chęcią odpowiemy.

Kancelaria ds. kredytów frankowych – tel. +48 507 041 837.