Prawo wykroczeń

Prawo wykroczeń stanowi szeroko rozumianą gałąź prawa karnego. Prawo wykroczeń od strony materialnej normowane jest przez Kodeks wykroczeń oraz przez ok. 130 pozakodeksowych aktów prawnych. Od strony proceduralnej prawo wykroczeń reguluje Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.  Natomiast postępowanie wykonawcze w sprawach o wykroczenia regulowane jest w ramach Kodeksu karnego wykonawczego. Przepisy prawa wykroczeń stosowane są w obrębie różnych postępowań, w tym przede wszystkim mandatowych, które prowadzone są przez Policję oraz inne uprawnione organy państwowe.

W ramach prawa wykroczeń Kancelaria zajmuje się, w szczególności:

  1. Sprawami o wykonywanie działalności gospodarczej bez odpowiedniego zgłoszenia;
  2. Sprawami dotyczącymi niezapewnienia dostatecznego nadzoru nad zwierzęciem,
  3. Sprawami wynikającymi z niezachowania przez kierującej pojazdem należytej ostrożności w strefie zamieszkania lub strefie ruchu (tzw. kolizje drogowe),
  4. Sprawami o przekroczenie przez kierującego pojazdem (w tym hulajnogą elektryczną) dozwolonej prędkości,
  5. Sprawami związanymi z prowadzeniem pojazdów po użyciu alkoholu lub bez uprawnień,
  6. Sprawami o nielegalne urządzanie gier hazardowych,
  7. Sprawami o zasądzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia za niesłuszne ukaranie lub zatrzymanie.

W sprawach z zakresu prawa wykroczeń Kancelaria zajmuje się sporządzaniem na rzecz Klientów odpowiednich pism, środków odwoławczych i zaskarżenia (m. in. wniosku o ukaranie, apelacji, zażaleń, sprzeciwów od wyroków nakazowych, wniosków o uchylenie mandatu karnego, wniosku o wznowienie postępowania oraz pozwów o odszkodowanie lub zadośćuczynienie).

W obrębie świadczonych usług Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem Klientów na różnych etapach spraw objętych przepisami prawa wykroczeń (m. in. przed Policją i odrębnymi organami ścigania, Sądami, w tym Sądami apelacyjnymi, osobami fizycznymi i prawnymi, a także organami egzekucyjnymi).