Prawo e-commerce i ochrony danych osobowych (tzw. RODO)

Prawo e-commerce stanowi dość nową dziedzinę prawa w Polsce, która powstała w wyniku rozwoju technologii informatyczno-internetowych. Wskazany dział prawa reguluje przede wszystkim zasady prowadzenia szeroko rozumianej działalności gospodarczej on-line (m. in. w zakresie e-sklepów, portali społecznościowych oraz innych platform internetowych), a także w IT. Na gałąź prawa e-commerce w Polsce składają się rozmaite regulacje prawne, a w szczególności przepisy prawa cywilnego, normy prawa własności intelektualnej oraz prawa autorskiego, a także unormowania prawa ochrony danych osobowych (RODO).

W ramach prawa e-commerce i ochrony danych osobowych (RODO) Kancelaria zajmuje się, w szczególności:

  1. Przygotowywaniem regulaminów, polityk prywatności, formularzy i ostrzeżeń o zastosowaniu plików cookie (m. in. dla sklepów internetowych oraz aplikacji mobilnych),
  2. Pomocą przy realizacji przez przedsiębiorcę obowiązku informacyjnego w obrębie RODO i praw konsumenta,
  3. Negocjowaniem i przygotowywaniem umów o współpracy z influencerami (Youtuberami, Instagramerami, TikTokerami itd.) oraz blogerami,
  4. Negocjowaniem i przygotowywaniem umów na działania marketingowe z portalami internetowymi, społecznymi i agencjami interaktywnymi,
  5. Sprawami odszkodowawczymi za naruszenie przepisów prawa ochrony danych osobowych (RODO),
  6. Sprawami związanymi z odpowiedzialnością content i service providerów (dostawców usług hostingowych, administratorów portali, twórców, youtuberów, blogerów itd.) za treści opublikowane w Internecie,
  7. Sprawami konsumenckimi m. in. o odstąpienie od umowy zawartej na odległość, dotyczącymi rękojmi oraz gwarancji, a także związanymi z procesem reklamacji towarów lub usług.

W sprawach z zakresu prawa e-commerce i ochrony danych osobowych Kancelaria zajmuje się sporządzaniem na rzecz Klientów odpowiednich pism, środków odwoławczych i zaskarżenia (m. in. pozwów, wniosków, odpowiedzi na pozew, apelacji, zażaleń, zarzutów lub sprzeciwów od nakazu zapłaty, sprzeciwów od wyroków zaocznych, skarg do WSA, skarg kasacyjnych, skarg o wznowienie postępowania oraz skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia).

W obrębie świadczonych usług Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem Klientów na każdym etapie spraw z obszaru prawa e-commerce i ochrony danych osobowych (m. in. przed Sądami, w tym Sądami apelacyjnymi, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, osobami fizycznymi i prawnymi, mediatorem oraz komornikiem).